Proces indywidualny 1:1

Proces 30-dniowy lub 90-dniowy to cykl spotkań indywidualnych, dotyczący Twojej zmiany zawodowej.  

Skontaktuj się